نمایندگی رسمی اینورترهای NEO drive & DEG drive
عامل فروش محصولات Sigma electric
عامل فروش محصولات Rele Italiana
فروش مفصل های حرارتی  NEXANS
فروش مفصل های رزینی  ایمن اتصال آسیا
 

 

 041-35578876
3007 207 0938

اینورترهای ورودی تکفاز سری DGI 300

0.75 کیلووات
1.5 کیلووات
2.2 کیلووات
3.7 کیلووات