نمایندگی رسمی اینورترهای NEO drive

 نمایندگی رسمی اینورترهای DEG drive

عامل فروش محصولات Sigma electric
عامل فروش محصولات Rele Italiana
فروش مفصل های حرارتی  NEXANS

 

 041-35578876
3007 207 0938

اینورترهای ورودی تکفاز سری DGI 300

0.75 کیلووات
1.5 کیلووات
2.2 کیلووات
3.7 کیلووات