نمایندگی رسمی اینورترهای NEO drive

 نمایندگی رسمی اینورترهای DEG drive

عامل فروش محصولات Sigma electric
عامل فروش محصولات Rele Italiana
فروش مفصل های حرارتی  NEXANS

 

 041-35578876
3007 207 0938

Sigma Electric

محصولات سیگما الکتریک

کلید های مینیاتوری MCB
کنتاکوتر های AC
کلید های اتوماتیک کمپکت MCCB
کلید های محافظ جان RCCB
کلید های هوایی ACB
رله های حرارتی
کلید های حفاظت موتوری
کنتاکتور های خازنی