نمایندگی رسمی اینورترهای NEO drive

 نمایندگی رسمی اینورترهای DEG drive

عامل فروش محصولات Sigma electric
عامل فروش محصولات Rele Italiana
فروش مفصل های حرارتی  NEXANS

 

 041-35578876
3007 207 0938

Rele Italiana

رله های شیشه ای ایتالیانا رله

سری E
سری D
سری C

پایه های رله

پایه های ZVE
پایه های ZMD
پایه های ZME