نمایندگی رسمی اینورترهای NEO drive & DEG drive
عامل فروش محصولات Sigma electric
عامل فروش محصولات Rele Italiana
فروش مفصل های حرارتی  NEXANS
فروش مفصل های رزینی  ایمن اتصال آسیا
 

 

 041-35578876
3007 207 0938

اینورترهای ورودی سه فاز سری DGI 900

0.75 کیلووات
1.5 کیلووات
2.2 کیلووات
3.7 کیلووات
5.5 کیلووات
7.5 کیلووات
11 کیلووات
15 کیلووات
18.5 کیلووات
22 کیلووات
30 کیلووات
37 کیلووات
45 کیلووات
55 کیلووات
75 کیلووات
90 کیلووات